BIP MJO - Samorządowe Przedszkole nr 12


Biuletyn Informacji Publicznej

Samorządowe Przedszkole nr 12

"Zaczarowana Dorożka"

 

Zapraszamy do naszej strony
 

NASZE PRZEDSZKOLE MOŻLIWOŚCIĄ ŻYCIOWYCH SZANS

WIĘCEJ WIEM, UMIEM, ROZUMIEM.


 

„Wczoraj już minęło jutro jeszcze nie nadeszło a my już dziś wprowadzamy dzieci w świat wartości uniwersalnych jak miłość, uczciwość, akceptacja, równość, poszanowanie godności, wolność, piękno...”
Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek do przedszkola. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.