BIP MJO - Przedszkole Nr 4

Biuletyn Informacji Publicznej Samorządowego Przedszkola nr 4

w Krakowie

 

Nasze motto:

"Pozwól dziecku błądzić i radośnie dążyć do prawdy".

J. Korczak.

Historia przedszkola

Przedszkole kameralne, 3 oddziałowe. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna, tworzy przedszkole współgospodarujące z rodzicami i najbliższym otoczeniem. Posiada ogród i wspaniały teren do spacerów - są to bulwary nad Wisłą. Historia przedszkola sięga odległych czasów, bo jeszcze XIX wieku. Od 1876 roku Zgromadzenie S.S. Miłosierdzia prowadziło w budynku ochronkę dla dzieci. Przedszkole to, było czwartym przedszkolem na terenie Krakowa, w owych czasach. Jako panstwowe samorządowe działa od 1961 roku. Obecniw w przedszkolu są 3 oddziały, w tym oddział "0".
Misja

 "Tworzymy przedszkole współgospodarujące z rodzicami i najbliższym otoczeniem. Funkcjonujemy na podstawie ujednoliconych oddziaływań przedszkole - dom rodzinny. Dbamy o bezpieczny i atrakcyjny  pobyt dziecka w przedszkolu , organizowany przez zaangażowanych i kompetentnych nauczycili, opierających się w swej pracy na nowatorskich metodach uznanych pedagogów."


Wizja

"Polak, patriota, europejczyk - mały obywatel, który zostanie wyposażony w wiedzę oraz umiejętności, pozwalające na aktywne i pożądane funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, rodzinie oraz bliższej  i dalszej społeczności."Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu nalezy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie naszego przedszkola. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od złożenia wniosku.