BIP MJO - Samorządowe Przedszkole nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego

Finanse i mienie

ˇ Plan Finansowy dochodów i wydatków przedszkola na rok 2019; kwota ta przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, obowiązkowe składki,
- bieżące opłaty za media,
- zakup środków żywności,
- zakup materiałów i wyposażenia ,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup materiałów papierniczych,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych.

 

 

 Sprawozdanie finansowe za 2019 rok Przedszkola nr 1 znajduje się na stronie BIP Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.