BIP MJO - Samorządowe Przedszkole nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego

Biuletyn Informacji Publicznej

Samorządowego Przedszkola nr 1

im.Stanisława Wyspiańskiego

 
 
 
"Wiele jest dróg,
ale prowadzą do celu tylko te,
                                                   którym na imię nauka"  
                                       Pascal
 
 
  
                                             Historia
Początki wychowania przedszkolnego w Krakowie sięgają 1846r. Wtedy to powstał Komitet ochron dla małych dzieci, który zakupił dom na Wesołej (obecnie Kopernika) i umieścił tam pierwszą ochronkę. Od tego czasu budynek (z przerwą w latach 1942-1945, kiedy władze okupacyjne zajęły go na mieszkania dla pielęgniarek szpitalnych) nieprzerwanie służy dzieciom. Początkowo ochronka prowadzona była przez personel świecki. W 1861r. kierownictwo ochronki objęły siostry z Zakonu Felicjanek. W roku 1962 przedszkole przeszło pod zarząd świeckich władz oświatowych. 26.05.1973r nadano placówce imię Stanisława Wyspiańskiego. Uczęszczał on bowiem do mieszczącej się w tym budynku ochronki, a później w domu obok malował witraż "Apollo spętany". Wizytówką Przedszkola nr 1 jest stojąca w ogrodzie autentyczna "ciuchcia", która niegdyś ciągnęła wagony do krakowskich Bielan.
  
Wizja
Jestem Krakowianinem, Polakiem, Europejczykiem – rozwijam proeuropejską postawę w oparciu o dziedzictwo kulturowe.
Zaspokoję swoją ciekawość, wiedzę poznając coraz szerszy świat – zacznę od swojego domu, przedszkola, miasta aż do zagranicznych podróży.
Nauczę się tolerancji wobec innych, zaakceptuję różne sposoby życia – różne kultury.

Misja
Jesteśmy przedszkolem z tradycjami, usytuowanym w centrum Krakowa, które posiada warunki do przybliżania dzieciom kultury rodzinnego miasta i regionu.
Dzieci opuszczające nasze przedszkole oprócz przygotowania do podjęcia nauki w szkole znają dobrze historię swojego miasta, jego tradycje, folklor oraz kulturę innych regionów Polski. Kładziemy szczególny nacisk na kształtowanie świadomości regionalnej, poznawanie rzeczywistości społeczno – kulturowej poprzez dostarczanie dzieciom wiedzy na temat historii i tradycji swojej rodziny, przedszkola, miasta, regionu i kraju oraz rozwijania ciekawości świata.
Dbamy o maksymalne złagodzenie stresu związanego z adaptacją dzieci w przedszkolu, stwarzając ciepłą, pełną akceptacji i bezpieczeństwa atmosferę.
Współdziałamy z rodzicami oraz wspieramy ich w trudnej pracy na rzecz dziecka, uwzględniając ich oczekiwania i potrzeby. Rodzice aktywnie włączają się w pracę przedszkola i jego działania na rzecz środowiska.
Prowadzimy bogatą współpracę ze środowiskiem. Promujemy dorobek oraz osiągnięcia dzieci w środowisku lokalnym.
Kadra pedagogiczna zatrudniona w naszym przedszkolu stosuje nowatorskie formy i metody pracy; daje dzieciom możliwość działania i uczenia się poprzez własne doświadczenia, umożliwia im aktywność twórczą we wszystkich sferach rozwoju oraz osiąganie sukcesu, dba o umocnienie więzi interpersonalnych.
Wszyscy pracownicy, dzieci i rodzice są „ambasadorami” przedszkola i dbają o jego wizerunek. 

 


 

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR LUCYNA CHMIEL
Osoba publikująca:
LUCYNA CHMIEL
Data wytworzenia:
2007-03-08
Data publikacji:
2007-03-14
Data aktualizacji:
2020-07-10