BIP MJO - Samorządowe Przedszkole nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego

Informacje o jednostce


Nazwa: Samorządowe Przedszkole nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego
Symbol: PK1
Adres: ul. Kopernika 16, 31-501 Kraków
Telefon: +48124226142
Faks: 12 422 61 42
Email: p1.k@wp.pl
WWW: http://przedszkole1.d2.pl
NIP: 6762447518
REGON: 121333541
Zakres działania: Działalność wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza
Uwagi: Przedszkole czynne jest od godziny 6,30 do 17,00. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Paweł Jasiołek, adres e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl , adres siedziby IOD - ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków
Władze:
dyrektor mgr Lucyna Chmiel
społeczny zastępca mgr Małgorzata Łukasik