BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 182 z oddziałami integracyjnymi

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 182

Z ODDZIAłAMI INTEGRACYJNYMI W KRAKOWIE

"PRZY źRóDEłKU"

 

 

 

 

 

Zapraszamy na naszą stronę domową:

przedszkole182-krakow.edu.plInformacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Kancelarii Przedszkola.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.