BIP MJO - Przedszkole Nr 144

 

 

BIULETYN  INFORMACJI  PUBLICZNEJ   SAMORZĄDOWEGO  PRZEDSZKOLA 

NR  144  W  KRAKOWIE

 os. Bohaterów Września 15

31-621 Kraków

telefon 012 648 03 01

e-mail: przedszkole144@op.pl

organ prowadzący: Miasto Kraków

organ nadzorujący: Małopolski Kurator Oświaty

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony domowej  www.przedszkole144krakow.przedszkolowo.pl

 

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP

podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek

w sekretariacie przedszkola.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni

od daty złożenia wniosku.