BIP MJO - Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

 

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

 

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

REJESTRACJA czynna poniedziałek - piątek w godz. 7.00 - 18.00

Główne wejście do Budynku Szpitala, ul. Prądnicka 37

Rejestracja do poradni specjalistycznych możliwa jest na podstawie:

 • zgłoszenia osobistego,
 • telefonicznego tel. 12 257-82-62, 12 257-83-63 w godz. 11.00 - 16.00
 • za pośrednictwem osób trzecich.

Podstawą zarejestrowania pacjenta do poradni specjalistycznej po raz pierwszy jest skierownie wystawione przez lekarza podstwowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę posiadającego kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Kolejne porady udzielane pacjentowi z przyczyny wskazanej w skierowaniu, zarówno w danym roku kalendarzowym jak i w dalszym okresie nie wymagają kolejnego skierowania, chyba, że przerwa między ostatnią a kolejną wizytą w tej samej poradni przekroczyła 2 lata. 

W przypadku braku oryginału skierowania w momencie rejestracji, NFZ nałożył na pacjenta obowiązek dostarczenia skierowania do rejestracji do 14 dni pod rygorem usunięcia pacjenta z kolejki oczekujących.

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć lub szpitalnego oddziału ratunkowego nie jest skierowaniem do poradni specjalistycznej.


Kiedy skierowanie nie jest potrzebne?

Skierowanie nie jest potrzebne do:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • poradni dla osób chorych na gruźlicę,
 • poradni dla osób zakażonych wirusem HIV,
 • poradni dla osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzającyh i substancji - psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego. 

TELEFONY

Centrala tel.: 12 633-01-00, 12 416-22-66

Sekretariat Dyrektora tel.: 12 633-53-99, 257-85-40, 257-86-50, fax: 12 416-30-40

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa w. 249, 257-82-49

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa i Zarządzania Jakością w. 221, 257-82-21

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych w. 493, 257-82-87

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych, Główny Księgowy w. 414, 416-31-34

Radca Prawny w. 794, 257-87-94

Rzecznik Prasowy 221, 257-82-21

Pielęgniarka Społeczna w. 440, 257-84-40

Specjalista ds. Epidemiologii w. 243, 257-82-43