BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 113

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samorządowego Przedszkola Nr 113 w Krakowie

im. "Przyjaciele Wawelskiego Smoka"

 


 


Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony domowej

www.przedszkole113.szkolnastrona.pl

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie przedszkola.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 


 
 

Organ Prowadzący Przedszkola:
Urząd Miasta Krakowa
Wydział Edukacji
ul. Stachowicza 18
30-103 Kraków

 
Organ Nadzoru Pedagogicznego:
Kuratorium Oświaty w Krakowie
ul. Basztowa 22
31-156 Kraków