BIP MJO - Szpital Specjalistyczny im. S.Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

Redakcja:

 

Osobą publikujacą informacje na BIP jest:

Małgorzata Kijowska, Iwona Wolnicka, Elżbieta Jastrzębska-Kukawka, Magdalena Wysocka-Tąpała

tel. 12 622-94-13; 12 644-47-56

e-mail:

iwolnicka@zeromski-szpital.pl

mkijowska@zeromski-szpital.pl


Adres placówki:

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków