BIP MJO - Przedszkole Nr 100

Struktura organizacyjna

W przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów, do których dzieci kwalifikowane są według indywidualnych potrzeb rozwojowych.. Przedszkole jest czynne od 700 – 1630. W czasie pobytu dzieci mogą korzystać z trzech posiłków, tj. śniadania, obiadu i podwieczorka.

W Przedszkolu działa Zespół Wczesnego Wspomagania. Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.