BIP MJO - Przedszkole Nr 100

Informacje o jednostce


Nazwa: Przedszkole Nr 100
Symbol: PK100
Adres: os. Urocze 15, 31- 95 Kraków
Telefon: +48126443685
Faks: 12 644 36 85
Email: przedszkolespecjalne100@gmail.com
WWW: http://www.przedszkole100.pl
NIP: 6783128416
Zakres działania: Działalność dydaktyczno - wychowawcza i opiekuńcza
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Dominik Strzebak e- mail: inspektor6@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Iwona Romanek
Społeczny zastępca mgr Iwona Lewinowska