BIP MJO - Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

Informacje o jednostce


Nazwa: Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie
Symbol: MCO
Adres: ul. Wielicka 267, 30-663 Kraków
Telefon: 12 44-67-500
Faks: 12 44-67-501
Email: mco@mco.krakow.pl
WWW: http://www.mco.krakow.pl
NIP: 6792026141
Zakres działania: Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Świadczenia te realizowane są poprzez prowadzenie działalności leczniczej w rodzajach: stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, a także poprzez udzielanie zamówień na wykonywanie świadczeń zdrowotnych podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom legitymującym się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.
Uwagi: Sekretariat MCO czynny pn.-pt. w godz. 7:25-15:00
Władze:
Dyrektor:  Janusz Czekaj
Z-ca Dyr. ds. Lecznictwa:  Dariusz Kubicz
Z-ca Dyr. ds. Pielęgniarstwa:  Anna Kliś-Kalinowska
Z-ca Dyr. ds. Adm.-Techn.:  Łukasz Bartkowicz
Główny Księgowy:  Marta Pabian

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki