BIP MJO - Przedszkole Nr 97

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samorządowego Przedszkola Nr 97 im.Jana Brzechwy

os. Kalinowe 11

31-813 Kraków
tel. 12 648 44 19


      Logo Samorządowego Przedszkola Nr 97 im.Jana BrzechwyZapraszamy do odwiedzenia naszej strony domowej  www.przedszkole 97.org


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 


 

Organ Prowadzący Przedszkola:

 

Gmina Miejska Kraków

Urząd Miasta Krakowa

Wydział Edukacji

ul. Stachowicza 18

30-103 Kraków

 

 

 

Organ Nadzoru Pedagogicznego:

 

Kuratorium Oświaty w Krakowie

ul. Ujastek 1

31-752 Kraków