BIP MJO - Przedszkole Nr 93

Informacje o jednostce


Nazwa: Przedszkole Nr 93
Symbol: PK93
Adres: os. Krakowiaków 18, 31-963 Kraków
Telefon: +48126440946
Faks: 0126440946
Email: przedszkole_nr_93@wp.pl
WWW: http://www.przedszkole93.pl
Adres ESP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/przedszkole93
NIP: 6783124536
REGON: 121340765
Zakres działania: Samorządowe Przedszkole nr 93 w Krakowie, os. Krakowiaków 18 jest placówką realizującą zadania wychowawczo - dydaktyczne i opiekuńcze w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Uwagi: Godziny przyjmowania stron przez dyrektora placówki: wtorek: 14.00 – 17.00 czwartek: 7.00 – 11.00; Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Paweł Jasiołek e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl
Władze:
Dyrektor mgr Anna Trela
Społeczny zastępca mgr Renata Pęgiel