BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 163

Informacje o jednostce


Nazwa: Samorządowe Przedszkole Nr 163
Symbol: PK163
Adres: ul. Podedworze 2a, 30-686 Kraków
Telefon: +48126582776
Faks: 12-658-27-76
Email: przedszkole163@op.pl
WWW: http://www.przedszkole163.edu.pl
NIP: 6793055570
Zakres działania: Działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Paweł Jasiołek e-mail:inspektor2@mjo.krakow.pl
Władze:
dyrektor mgr Ewelina Cichońska