BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 154

1. Rejestr programów realizowanych w Samorządowym Przedszkolu Nr 154

3. Rejestr wniosków dotyczących awansu zawodowego nauczycieli

4. Rejestr wydanych zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji komisji kwalifikacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli

5. Rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego

6. Rejestr dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne

7. Rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego

8. Rejestr wydanych informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

9. Rejestr wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

10.Rejestr wypadków przy pracy

11.Rejestr wypadków dzieci

12.Rejestr umów cywilnoprawnych

13.Rejestr skarg i wniosków

 

Samorządowe Przedszkole nr 154 w Krakowie prowadzi składnicę akt gromadząc dokumenty wg klasyfikacji jednolitego rzeczowego wykazu akt i zgodnie z "Instrukcją o organizacji i zakresie działania składnicy akt" – uzgodnionych i zatwierdzonych przez Archiwum Państwowe w Krakowie przy ul. Siennej 16.