BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 154

 

Kontrole w 2019r.:

23.07.2019r. - kontrola sanitarno - epidemiologiczna, iorgan kontrolujący: Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna, brak zaleceń

11.06.2019r. - Państwowa Ispekcja Pracy, brak zaleceń

14.03.2019r. - kontrola z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej na podstawie planu kontroli zatwiertdzonego przez Dyrektora Wydz. Bezpieczeństwa i         Zarządzania Kryzysowego UMK, brak zaleceń 

04.01.2019r. - kontola sanitarno - epidemiologiczna, organ kontrolujacy: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, brak zaleceń


Konrtole w 2018r.:

10.01.2018r. - kontola sanitarno - epidemiologiczna, organ kontrolujacy: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, brak zaleceń


Kontrole w 2017r.:

16.11.2017r. - kontrola doraźna dot. przestrzegania praw dziecka, organ kontrolujacy: Kuratorium Oświaty, brak zaleceń