BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 154

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Samorządowego Przedszkola Nr 154
im. Janusza Korczaka

w Krakowie

 
www.przedszkole154.blizej.infoInformacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.
W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Przedszkola.
Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.