BIP MJO - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie

Informacje o jednostce


Nazwa: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
Symbol: MCPU
Adres: ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków
Telefon: +48124114121
Faks: 12 410-56-22
Email: sekretariat@mcpu.krakow.pl
WWW: http://www.mcpu.krakow.pl
Zakres działania: Przyjmowanie w celu wytrzeźwienia osób doprowadzonych na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - profilaktyka i minimalizacja szkód społecznych i indywidualnych wynikających z nadużywania alkoholu.
Uwagi: Godziny pracy: Dział Opieki nad Osobami Nietrzeźwymi: całą dobę, Administracja: pon.-piąt. 7:30-15:30, Punkt Konsultacyjny: pon., śr., pt. – 8.00-15.30, wt., czw. – 8.00 – 18.00
Władze:
Dyrektor mgr Adam Chrapisiński

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki