BIP MJO - Przedszkole Nr 127

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU


Przedszkole Samorządowe nr 127 nosi imię Koszałka Opałka. Jego siedziba mieści się w Krakowie, w centrum Osiedla Podwawelskiego przy ul. Komandosów 13, w dogodnym ciągu komunikacyjnym ale z dala od ruchliwych ulic i miejskiego zgiełku.

Zlokalizowane jest w wolnostojącym, piętrowym budynku, na zapleczu, którego znajduje się duży ogród z nowym, funkcjonalnym placem zabaw dla dzieci, który zapewnia doskonałe warunki do zabawy i wypoczynku na świeżym powietrzu.

Sale dla dzieci są przestronne, przytulne i bezpiecznie urządzone. Wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, sprzęt do zabaw i gier.

Na parterze mieści się: szatnia, dwie sale zajęć wyposażone w łazienki, gabinet dyrektora i kuchnia z pomieszczeniami gospodarczymi. Na piętrze: trzy sale zajęć z łazienkami, aneks kuchenny, biblioteka, pomieszczenie administracyjne oraz salka do zajęć dodatkowych.

 

Nasze przedszkole jest dostępne dla dzieci ze wszystkich dzielnic. Obecnie obejmuje 5 grup wiekowych. Do każdej grupy uczęszcza 25 dzieci.

 

Przedszkole realizuje treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 roku.

 

Nasze przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się poprzez zabawę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Naszym celem jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Wobec rodziców pełnimy funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze:

  •  pomagamy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej
  • informujemy na bieżąco o postępach dziecka
  • uzgadniamy wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest: Małopolski Kurator Oświaty ul. Ujastek 1 31-752 Kraków

 

Organem prowadzącym jest: Gmina M. Kraków - Urząd Miasta Krakowa Wydział Edukacji ul. Stachowicza 18 30-103 Kraków

 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna opiekujaca się przedszkolem: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Popławskiego 17 30-818 Kraków tel. 12 632 87 73,   660 637 351