BIP MJO - Przedszkole Nr 127

Prawo

Na tej stronie prezentujemy teksty dotyczące funkcjonowania przedszkola.

  •  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniająceg do publicznych przedszkoli, szkół i placówek