BIP MJO - Przedszkole Nr 49

Informacje o jednostce


Nazwa: Przedszkole Nr 49
Symbol: PK49
Adres: ul. Bieżanowska 40, 30-812 Kraków
Telefon: +48126582083
Email: przedszkole49krakow@poczta.onet.pl
WWW: http://www.przedszkole49krakow.eprzedszkola.pl
NIP: 6761013717
Zakres działania: Placówka oświatowo - wychowawcza
Uwagi: Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Paweł Jasiołek, e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl
Władze:
dyrektor mgr Ewa Lelo
wicedyrektor mgr Agnieszka Czekaj