BIP MJO - Przedszkole Nr 28

Biuletyn Informacyjny

Samorządowego Przedszkola nr 28

"Na Tęczowym Wzgórzu"

 

 

Zapraszamy na stronę internetową naszej placówki: www.nateczowymwzgorzu.pl

e-mail: teczowep28@tlen.pl

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie.Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.