BIP Archiwalny - A_PK23 (data archiwizacji: 2013-02-05, powód archiwizacji: Przekształcenie jednostki zgodnie z UCHWAŁĄ NR L/646/12 RADY MIASTA KRAKOWA)
Dokument archiwalny

Biuletyn Informacji Publicznej

Samorządowego Przedszkola Nr 23

 
"Nadejdzie kiedyś dzień, gdy miarą postępu w ocenie poszczególnych krajów świata będzie nie ich potencjał militarny czy sukces ekonomiczny, nie wspaniała panorama ich stolic i architektura budynków, ale jakość życia ich obywateli, poziom ich zdrowia oraz wartość systemów wychowawczych, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa , a także jakość opieki nad rozwojem fizycznym i psychicznym ich najmłodszych obywateli."

(Konferencja OMEP - Perspektywy rozwoju wychowania przedszkolnego
XXI wieku)Z
apraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej www.przedszkole23krakinfo.pl

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Przedszkola. Informacja zostanie udostępnionia w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.