BIP MJO - Żłobek Samorządowy nr 30

 


Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2019 r. - pobierz

Bilans jednostki na dzień 31.12.2019 r. - pobierz

Zestawienie zamian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2019 r. - pobierz

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2019 r. - pobierz


Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2018 r. - pobierz

Bilans jednostki na dzień 31.12.2018 r. - pobierz

Zestawienie zamian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2018 r. - pobierz

 

 

Archiwalne:

Udzielone zwolnienia lub częściowe zwolnienia w opłatach za korzystanie z usług Żłobka Samorządowego nr 30 w 2015 roku -> pobierz