BIP MJO - Żłobek Samorządowy nr 30

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na świadczenie usług terapeutycznych dla dzieci niepełnosprawnych
do 3 roku życia realizowanegow ramach projektu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 – 2020
pn. DAJ SZANSĘ (RPMP.08.05.00-12-0079/17)

 

  1. Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego.
  2. Załącznik nr 1 - Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.
  3. Załącznik nr 2 - Regulamin DT.
  4. Załącznik nr 3 - Wstępne założenia.