BIP MJO - Żłobek Nr 27


W module Prawo znajduje się aktualnie: statut żłobka samorządowego, uchwała NR LXVII/659/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu korzystania ze żłobków samorządowych Gminy Miasta Krakowa.
 
Inne akty prawne

Regulaminy

Statut

Uchwały

Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa