BIP MJO - Żłobek Nr 5Biuletyn Informacji Publicznej

Żłobka Samorządowego nr 5


os. Willowe 2, 31-901 Kraków

tel. 12-644-24-43

e-mail zlobek5@gmail.com 

 


 

 

 

 

 

 

 

 Informacja publiczna, która nie została udostepniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust.1ustawy o dostepie do informacji publicznej). Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udotępniana w formie uistnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku (art .10 ust. 2 ustawy ).

 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek nastepuje bez zbędnej zwłoki, nie pózniej jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, podmiot oboowiązany jest do jej udostępnienia, powiadamia w tym terminie o powodach opóżnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informacje, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art .13 ust.1i2).

  

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARIA PORĘBSKA
Osoba publikująca:
MARTA ZAJMA
Data wytworzenia:
2007-12-07
Data publikacji:
2010-06-09
Data aktualizacji:
2019-06-06