BIP MJO - Żłobek Nr 31

Biuletyn Informacji Publicznej

Żłobka Samorządowego nr 31 ul. Sanocka 2

30-620 Kraków

tel.: 12 655 39 10

 e-mail: zlobek31@o2.pl

www: www.zlobek31krakow.pl

  


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Żłobka.

Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.