BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa

Polityki, programy, raporty

 

Strategia rozwoju Straży Miejskiej Miasta Krakowa

Strategia rozwoju Straży Miejskiej Miasta Krakowa w latach 2018-2022

 

Strategia rozwoju Straży Miejskiej Miasta Krakowa w latach 2011-2015

 

Strategia rozwoju Straży Miejskiej Miasta Krakowa w latach 2007-2010

 


Raporty Straży Miejskiej Miasta Krakowa:

 

Raport za 2019 r.

 

 

Raporty z lat ubiegłych:

    2018 2017 2016 2015 2014  2003-2013 

 


 Monitoring wizyjny:

Informacja o monitoringu wizyjnym miasta Krakowa

 

Sprawozdania z realizacji zadania „Monitoring wizyjny miasta” z lat 2013-2017

 2017 2016 2015 2014  2007-2013 

 


 Dodatkowe informacje:

Informacja w sprawie efektywności energetycznej (2020)

Informacja w sprawie efektywności energetycznej

- załącznik (świadectwa energetyczne)

 

Zachęcamy do zapoznania się z elektroniczną wersją Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, która stanowi jawną prezentację popularyzującą rezultaty Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego. Po raz pierwszy w jednym dokumencie został przedstawiony i oceniony cały system bezpieczeństwa państwa – obejmujący sferę obronną, ochronną, społeczną i gospodarczą.
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP
Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźć na stronie http://www.spbn.gov.pl.