Archiwum BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa
Dokument archiwalny

 

Sprawozdanie z realizacji zadania „Monitoring wizyjny miasta” za 2016 r.

 

Na koniec 2016 roku Straż Miejska Miasta Krakowa dysponowała dwoma centrami oglądu,
w skład których wchodziło łącznie 66 punktów kamerowych, obsługiwanych przez 14 osób zatrudnionych do oglądu obrazów z kamer.

 

Oddział III Nowa Huta:

Jedno stanowisko oglądu, 23 punkty kamerowe (19 kamer obrotowych, 4 kamery stacjonarne), 5 osób obsługi.

 

Oddział IV Podgórze:

Trzy stanowiska oglądu, 43 punkty kamerowe (43 kamery obrotowe), 9 osób obsługi.

 

Stan monitoringu Straży Miejskiej Miasta Krakowa nie uległ zmianie w stosunku do roku 2015.