BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41

Kontrole

 

Protokoły kontroli zewnętrznych za 2011 rok

 

Kontrola sanitarna działu żywienia 12.07.2011 r.

Kontrola sanitarna w ramach bieżącego nadzoru 15.09.2011 r

Kontrola sanitarna WZWB 15.12.2011 r

 

Protokoły kontroli zewnętrznych za 2012 rok

 

Kontrola doraźna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 9-10.01.2012 r.

Kontrola MOPS w ramach opieki w DPS 13.07.2012 r.

Kontrola sanitarna WZWB-szczepeinia 14.12.2012 r.

Kontrola sanitarna w ramach bieżącego nadzoru 04.10.2012 r

 

Protokoły kontroli zewnętrznych za 2013 rok

 

Kontrola Kuratora odbywanie kary 21.02.2013 r.

Kontrola MOPS opieka nad mieszkańcami DPS 6.03.2013 r.

Kontrola Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 23.08.2013 r.

Kontrola sanitarna WZWB-szczepienia 2.09.2013 r.

Kontrola sanitarna działu żywienia 23.10.2013 r.

Kontrola sanitarna w ramach bieżącego nadzoru 6.11.2013 r.

Kontrola kompleksowa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 19-21.11.2013 r.

 

Protokoły kontroli zewnętrznych za 2014 rok


Kontrola sanitarna działu żywienia 13.10.2014 r.

Kontrola ZUS

Kontrola Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 10.12.2014 r.

Kontrola Kuratora odbywanie kary 11.12.2014 r

 

Protokoły kontroli zewnętrznych za 2015 rok

 

Kontrola sanitarna dział medyczno-rehabilitacyjny 10.07.2015r.

Kontrola sanitarna dział medyczno-rechabilitacyjny 23.07.2015 r. - rekontrola

Kontrola sanitarna bieżąca kontrola stanu sanitarno-higienicznego 23.10.2015r.

Kontrola sanitarna higieniczno-sanitarnych warunków środowiska pracy 3.11.2015 r.

Kontrola sanitarna higieniczno-sanitarnych warunków środowiska pracy 18.11.2015 r.

Kontrola Kuratora-odbywanie kary 19.11.2015 r.

Kontrola sanitarna działu żywienia 10.12.2015 r.

 

 

Protokoły kontroli zewnętrznych za 2016 rok


Kontrola Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 2.03.2016 r.

Kontrola sanitarna bieżąca kontrola stanu sanitarno-higienicznego 19.04.2016 r.

Kontrola sanitarna bieżąca kontrola stanu sanitarno-higienicznego 25.05.2016 r

Kontrola kompleksowa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 23.09.-17.10.2016 r.

Kontrola sanitarna bieżąca kontrola działu żywienia 19.10.2016 r

 

 

Protokoły kontroli zewnętrznych za 2017 rok

 

Kontrola sanitarna bieżąca kontrola stanu sanitarnego 14.11.2017 r

 

 

 Protokoły kontroli zewnętrznych za 2018 rok


Kontrola Sądu Okręgowego w Krakowie 13.12.2017 r.

Kontrola finansowa-kompleksowa Urzędu Miasta Krakowa

Kontrola sanitarna bieżąca kontrola stanu sanitarno-higienicznego 23.04.2018

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 20-29.08.2018