BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41

Struktura organizacyjna

Domu Pomocy Społecznej

adres: 30-725 Kraków, ul. Łanowa 41

telefon: 12 650-56-00, 12 659 00 48

tel / fax: 12 653-23-35

email: sekretariat@dpslanowa41.pl

www: http://dpslanowa41.eu

zakres działania: pomoc społeczna

władze:

Dyrektor              Ryszard Jaworski

Z-ca Dyrektora     Katarzyna Wiltos
Z-ca Dyrektora     Paweł Soczek


 

Szczegółowy zakres działania i obowiązków podległych komórek organizacyjnych opisany jest w regulaminie organizacyjnym i statucie Domu


Sekcja budżetowo - księgowa

 

Główny księgowy  -  Ewa Buczek

zakres działania:

Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

 

 

 

Sekcja ds.  pracowniczych i organizacyjnych

 

Kierownik sekcji - Tomasz Kopta

zakres działania:

Prowadzenie spraw pracowniczych osób zatrudnionych w Domu; prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem Domu.

 

 


 

Dział terapeutyczno - opiekuńczy I

 

Kierownik działu  -  Renata Trojan

zakres działania:

Organizowanie i realizowanie zadań statutowych Domu z zakresu świadczeń socjalno-bytowych, opiekuńczych, wspomagających i terapii.

 

 

 

Dział terapeutyczno - opiekuńczy II

 

Kierownik działu  -  Dorota Suchan

zakres działania:

Organizowanie i realizowanie zadań statutowych Domu z zakresu świadczeń socjalno-bytowych, opiekuńczych, wspomagających i terapii.

 

 

 

Dział terapeutyczno - opiekuńczy III

 

Kierownik działu - Agnieszka Ferenc

zakres działania:

Organizowanie i realizowanie zadań statutowych Domu z zakresu świadczeń socjalno-bytowych, opiekuńczych, wspomagających i terapii.

 

 

 

Dział terapeutyczno - opiekuńczy IV

 

Kierownik działu - Anna Godula

zakres działania:

Organizowanie i realizowanie zadań statutowych Domu z zakresu świadczeń socjalno-bytowych, opiekuńczych, wspomagających i terapii.

 

 


 

Dział medyczno - rehabilitacyjny

 

Kierownik działu  -  Elżbieta Ślęzak

zakres działania:

Zapewnienie mieszkańcom opieki medycznej i zabiegów usprawnienia leczniczego - kinezyterapii i fizykoterapii.

 


 

Dział żywienia

 

Kierownik działu  - Elżbieta Motyka

zakres działania:

Przygotowanie wyżywienia dla mieszkańców, zgodnie z obowiązującymi normami rzeczowymi i finansowymi, przy uwzględnieniu zasad racjonalnej dietetyki i higieny żywienia.

 


 

Dział techniczno - gospodarczy

 

Kierownik działu  -  Bogusław Feldman

zakres działania:

Obsługa techniczna i remontowa. Prowadzenie inwestycji i zamówień publicznych. Zapewnienie niezbędnych warunków do prawidłowego funkcjonowania Domu.

 


 

Stanowisko ds. BHP

 

Wacław Wereszczyński

Zakres działania:

Kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników i mieszkańców Domu zasad i przepisów BHP.

 


 

Radca prawny

 

Jolanta Machowska

Zakres działania:

Obsługa prawna jednoski.

 


 

Inspektor Ochrony Danych osobowych

 

Grażyna Karcz

Zakres działania:

Realizacja zadań w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.


 

Sekcja d/s kulturalno-oświatowych i terapii zajęciowej

 

Kierownik sekcji- Jadwiga Wróbel

Zakres działania:

Prowadzenie zajęc terapeutycznych i kulturalno-oswiatowych.