BIP MJO - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji

Na tej stronie prezentujemy przepisy dotyczące naszej placówki

 

Zarządzenie Kuratora Oświaty i Wychowania w Krakowie z dnia 10 sierpnia 1977 r. / Nr KOW VI 0r-5094/25/77 / w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Melioracji Wodnych w Krakowie

 

Decyzja Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 lutego 1997 r. Nr NODor. 701/7/97 w sprawie zmiany nazwy na Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie

 

 

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 20 marca 2002 r. Nr CV/991/02

 

Uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 2013 r. Nr LXXIII/1072/13

 

UCHWAŁA NR LXXXIX/2221/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie.

 


 

 


Regulamin Organizacyjny Aneks1

Regulamin Organizacyjny Aneks2

Regulamin Organizacyjny Aneks3