BIP MJO - Zespół Szkół Nr 3 w Krakowie

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Zespół Szkół Nr 3 w Krakowie

 

ul. Hm. Stanisława Millana 16, 30-610 Kraków

tel. 122661774

email: zsnr3millana@tlen.pl

serwis naszej szkoły: www.zs3.krakow.pl

 

 

 

Nasza Szkoła posiada wieloletnią tradycję i została uhonorowana nagrodą International Gold Star for Quality w 2000 roku za wysoką jakość przygotowania zawodowego młodzieży.


Szkoła współpracuje z innymi szkołami branżowymi i organizuje praktyki zawodowe, a nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w kraju i za granicą.


Szkoła dysponuje nowoczesną salą multimedialną i posiada własne pracownie, gdzie uczniowie realizują praktyczną naukę zawodu kaletnik.


Na terenie szkoły prowadzone są bezpłatne zajęcia pozalekcyjne oraz organizowane są wycieczki edukacyjne do zakładów pracy i kursy kwalifikacyjne.Zapraszamy na kwalifikacyjny kurs kaletniczy. 


 

 

Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek.

W tym celu należy złożyć pisemny lub ustny wniosek w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 3 w Krakowie.

Udostępnienie nastąpi nie później niż w terminie do 14 dni od dnia złożenia wniosku.