BIP Archiwalny - A_SOSWN (data archiwizacji: 2014-05-05, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LXXI/1036/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 kwietnia 2013 r. )
Dokument archiwalny

Informacje o jednostce


Nazwa: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących
Symbol: SOSWN
Adres: ul. Spadochroniarzy 1, 31-455 Kraków
Telefon: +48124111722
Faks: 12-411-19-40
Email: soswddn@soswddn.krakow.pl
WWW: http://www.soswddn.krakow.pl
Zakres działania: działalnośc edukacyjna dzieci i młodzieży niesłyszącej,niedosłyszącej również z afazją , alalią i autyzmem w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum.
Uwagi: Sekretariat czynny codziennie w godzinach: 8:30 - 15:30
Władze:
dyrektor mgr Aneta Dziewońska
z-ca dyrektora mgr Iwona Drozdowicz
kierownik intenatu mgr Magdalena Gonciarczyk

Zobacz szczegółowe informacje na temat jednostki