BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

W tym dziale prezentujemy informacje o:

  1. Budżecie ZBK,
  2. Mieniu ZBK,
  3. Pomocy publicznej udzielanej przez ZBK,
  4. Nieruchomościach zarządzanych przez ZBK,
  5. Zamówieniach publicznych i umowach zawieranych przez ZBK (wykazy),
  6. Podmiotach, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł (wykazy).