BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

 

Status prawny

Zarządu Budynków Komunalnych

w Krakowie

 

 

  1. UCHWAŁA Nr X/98/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zarząd Budynków Komunalnych” w Krakowie
  2. UCHWAŁA Nr XLI/392/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 1996 r. o zmianie uchwały Nr X/98/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 1994 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą „Zarząd Budynków Komunalnych” w Krakowie
  3. UCHWAŁA Nr VIII/72/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ul. Wielopole 17a w jednostkę budżetową pod nazwą Zarząd Budynków Komunalnych

 

 

Statut

Zarządu Budynków Komunalnych

w Krakowie

 

  1. UCHWAŁA Nr XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie
  2. UCHWAŁA Nr XCI/1210/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie
  3. UCHWAŁA NR XXII/462/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Budynków Komunalnych w Krakowie (z późn. zm.).

 

 

Regulamin Organizacyjny

Zarządu Budynków Komunalnych

w Krakowie

 

  1. ZARZĄDZENIE Nr 1606/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie