BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Ponowne ogłoszenie: Pięcioletnia kontrola instalacji elektrycznej, odgromowej w budynkach będących w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie

 

Zakup licencji dostępowych (CAL) Windows Server 2019- 300 sztuk

 

Ponowne ogłoszenie: Okresowa roczna kontrola instalacji elektrycznej (stanu izolacji, wyłączników p. pożarowych, oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego) w budynkach będących w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie

 

Modernizacja garażu z blachy stalowej, niezwiązanego na stałe z gruntem usytuowanego przy budynku przy ul. Czerwieńskiego 16 wraz z montażem instalacji do odzyskiwania wody deszczowej

 

Wywóz mebli i innych ruchomości oraz nieczystości nietypowych (w tym gruzu, ziemi itp.) z lokali zarządzanych przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie oraz innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego na miejsce odzysku, unieszkodliwienia, recyklingu zgodnie z uchwałą Nr III/35/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków lub do innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w tym do magazynu depozytowego

 

Pięcioletnia kontrola instalacji elektrycznej, odgromowej w budynkach będących w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie

 

Regulacja hydrauliczna instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą grzejników z rur ożebrowanych w budynku przy ul. Ignacego Krasickiego 18 w Krakowie

 

Budowa wiaty śmietnikowej usytuowanej obok budynku 16a na os. Albertyńskim w Krakowie

 

Remont dachu i fragmentu stropu nad ostatnią kondygnacją budynku przy ul. Moniuszki 49 w Krakowie

 

Remont lokalu użytkowego w budynku na os. Centrum C 10B w Krakowie

 

Wykonywanie funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji pn."Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie tj. dla robót dociepleniowych w 6 budynkach położonych na os. Złotej Jesieni 3, os. Centrum B 11A, ul. Białoruskiej 15, os. Na Skarpie 27, ul. Kamedulskiej 70, ul. Królowej Jadwigi 203 w podziale na 6 części