BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (zobacz więcej)