BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

W tym dziale prezentujemy informacje o zamówieniach publicznych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w podziale na:

  • zamówienia poniżej 30 000 euro
  • zamówienia powyżej 30 000 euro
  • zamówienia na usługi społeczne
  • archiwum zamówień
  • informacje o zamiarze zawarcia umów
  • plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  • wstępne ogłoszenia informacyjne o planowanych zamówieniach.

 

 

UWAGA!

 

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. główna siedziba ZBK będzie dostępna wyłącznie dla pracowników.

 

W związku z powyższym, w celu złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, prosimy o kontakt telefoniczny po nr tel. 12 616 62 22 lub 12 616 62 16.

 

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Umów

Barbara Batko