BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

W tym dziale prezentujemy informacje o zamówieniach publicznych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w podziale na:

  • zamówienia poniżej 30 000 euro
  • zamówienia powyżej 30 000 euro
  • zamówienia na usługi społeczne
  • archiwum zamówień
  • informacje o zamiarze zawarcia umów
  • plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  • wstępne ogłoszenia informacyjne o planowanych zamówieniach.