BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych. Nabór ogłaszają i prowadzą dyrektorzy i kierownicy tych jednostek. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.

Nabory trwające:

brak naborów trwających

Nabory zakończone:

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-24/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FV-23/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-22/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-21/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FV-20/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-19/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FV-18/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NU-17/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-16/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NA-15/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FV-14/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zamówień Publicznych i Umów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NZ-13/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Księgowym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FK-12/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FC-11/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FV-10/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-9/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zamówień Publicznych i Umów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NZ-8/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Użytkowych i Egzekucji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FU-7/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Służby Zdrowia i Fortów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EL-6/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-5/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-4/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Księgowym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FK-3/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zamówień Publicznych i Umów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NZ-2/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NA-1/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-46/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-45/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-44/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-43/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-42/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-41/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Służby Zdrowia i Fortów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EL-40/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FM-39/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-38/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-37/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-36/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-35/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zamówień Publicznych i Umów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NZ-34/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EE-33/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-32/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-31/18) - 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-30/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-29/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EE-28/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TG-27/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-26/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-25/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-24/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-23/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TG-22/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EE-21/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-20/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FM-19/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TG-18/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EE-17/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-16/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-15/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FM-14/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-13/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-12/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-11/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-10/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-9/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Księgowym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FK-8/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-7/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NA-6/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-5/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FM-4/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FV-3/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-2/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EE-1/18)


Zobacz też: Praca w Urzędzie Miasta Krakowa
Zobacz też: Nabór na wolne stanowiska kierownicze w miejskich jednostach organizacyjnych
Zobacz też: Praca w jednostkach