BIP Archiwalny - A_POWPD (data archiwizacji: 2013-11-20, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR LIII/721/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 29 sierpnia 2012 r..)
Dokument archiwalny

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

"PRZYJAZNY DOM"

ul. Aleksandry 19

30-837 Kraków

 

 

Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie jednostki. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Podmiot publikujący:
PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA PRZYJAZNY DOM
Osoba odpowiedzialna:
SZUBRYT JANINA
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF BIERÓWKA
Data wytworzenia:
2007-03-07
Data publikacji:
2007-03-07
Data aktualizacji:
2009-02-20