BIP MJO - Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

Polityki, programy, raporty

Strategia rozwoju Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" na lata 2014-2019


Plan programowy na rok 2019


 

Sprawozdania  merytoryczne z działalności Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki"

Sprawozdanie półroczne za I - VI 2018

Sprawozdanie roczne za 2017

Sprawozdanie roczne za 2016