BIP MJO - Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki

Praca w jednostce

  

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych GMK oraz podmiotach realizujących BIP na wspólnej platformie BIP MK. Nabór ogłaszają i prowadzą kierujący daną jednostką/podmiotem. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.



NABORY TRWAJĄCE

brak aktualnych ogłoszeń

ZAKOŃCZONO PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

    NABORY ZAKOŃCZONE