BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii

Jak załatwić sprawę

 

Od 1 stycznia 2018 roku w związku ze zbliżającym się remontem, Muzeum jest nieczynne dla publiczności. Do końca I kwartału 2018 r. zbiory Muzeum nie będą także dostępne dla prowadzenia kwerend oraz zawieszone zostaje udostępnianie cyfrowych reprodukcji zbiorów.

We wrześniu zostanie otwarty oddział Muzeum w budynku zabytkowej Strzelnicy Garnizonowej przy ul. Królowej Jadwigi.

 


Sprawy organizacyjne i administracyjne

 

W sprawach organizacyjnych i administracyjnych należy kontaktować się z sekretariatem

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

ul. Józefitów 16

30-045 Kraków

tel. 12 634 59 32

fax 12 631 04 55

e-mail sekretariat@mhf.krakow.pl