BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii

 

Za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) mogą załatwić wytypowaną sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w jednostce, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jednostki, została założona na platformie e-PUAP: www.epuap.gov.pl.

Wypełnienie formularza (wniosku) za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej jednostki, możliwe jest po wcześniejszym założeniu konta na stronie: www.epuap.gov.pl

 

 

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA MUZEUM HISTORII FOTOGRAFII

  • Akceptowane struktury fizyczne dokumentów elektronicznych i zakresy użytkowe:
  • Formaty dokumentów: .txt, .rtf, .pdf, .doc, ODF (.odt, .ods, .odp, .odg) .jpg, .gif, .tif dołączanych jako załącznik do formularza ESP.
  • Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dołączanych jako załącznik do formularza ESP i opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym.
  • Formaty dokumentów: sig, xml, zsi, sdoc, eml dostarczanych na informatycznych nośnikach danych: dyskietka 3 1/2'', CD-R lub CD-RW (nagranych w trybie multisesyjnym) lub pamięć przenośna.
  • Format xml dla danych tekstowych przesyłanych po wypełnieniu formularza Elektronicznej Skrzynki Podawczej i opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-17 13:16:06
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Edycja
2017-04-03 14:29:50
WANDA LACH
 Edycja
2017-04-03 14:17:08
WANDA LACH
 Edycja
2017-04-03 14:10:57
WANDA LACH
 Edycja
2017-04-03 14:09:04
WANDA LACH
 Edycja
2016-01-13 11:49:37
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Edycja
2015-05-06 14:28:37
JOANNA RÓŻAŃSKA
 Edycja
2009-02-24 10:06:55
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-02-24 10:06:50
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-02-06 11:15:34
RYBA KRZYSZTOF - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja