BIP MJO - Muzeum Inżynierii Miejskiej

Muzeum Inżynierii Miejskiej użytkuje nieruchomości na podstawie umów ustanowienia użytkowania:

- działka nr 125/5 obręb nr 12 jednostka ewidencyjna Śródmieście przy ulicy św. Wawrzyńca 15 - umowa ustanowienia użytkowania zawarta 26 sierpnia 2005r na 25 lat

- działki nr 158/16, 158/17, 158/19, 158/20, 158/21, 158/22, 158/23, 158/25, 158/68, 158/70, 158/72, 158/111, 157/252 obręb nr 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta – nieruchomości przy ul. Stella Sawickiego 41 – umowa ustanowienia użytkowania z dnia 13 marca 2018r. zawarta na 10 lat

- działki nr 1/195, 1/66, 1/67 obręb nr 52 jednostka ewidencyjna Nowa Huta – nieruchomości przy al. Pokoju 68 – umowa ustanowienia użytkowania z dnia 13 grudnia 2017r. zawarta na 30 lat

 

Właścicielem wyżej wymienionych działek jest Gmina Miejska Kraków