BIP MJO - Muzeum Inżynierii Miejskiej

Informacje organizacyjne

Muzeum Inżynierii Miejskiej
31-060 Kraków, ul. św. Wawrzyńca 15
Tel. centrala: 12 428 66 00
Sekretariat: 12 428 66 00

email: muzeum@mim.krakow.pl
strona internetowa: www.mim.krakow.pl

 

Symbol: MIM
Numery identyfikacyjne
NIP 676-20-72-018

REGON 351535611

konto bankowe: PKO Bank Polski 17 1020 2892 0000 5902 0591 0403